котел

Екодизайн – какво се има предвид при покупка на котел на твърдо гориво

Използването на твърдо гориво като средство за отопляване се приема като един от нерентабилните и изключително неекологични методи. Много от домакинствата са склонни да заложат на електрически уреди отколкото да се ангажират с такива, които изискват повече усилия и енергия. Но днес ангажираността по отношение на този вариант за отопляване на имоти е доста по-усъвършенствана, защото в крайна сметка наистина се оказва много по-ефективно да се използва подобрен уред, отколкото такъв  със стара технология. Ще разгледаме в днешната публикация котли на твърдо гориво – https://www.balkanenergy.bg, които се отличават с концепцията екодизайн. Какво означава този термин и има ли ползи от прилагане на котли вместо печки? Предстои да ви запознаем с особеностите на тези съвременни решения.

Какво е екодизайн

Накратко това означава подобряване на енергийната ефективност на продуктите. Звучи доста модерно, нали! Всъщност идеята на този сертификат не цели само да се снабдите с уреди, които са една идея по-осъвременени като визия. Ролята на класификатора е в това да се намалят вредните емисии, които се изхвърлят при изгарянето на твърдо гориво в атмосферата, което на практика прави тези уреди много по-екологични и щадящи околната среда.

За разлика от стандартните печки котлите на твърдо гориво са изключително ефективни, защото усвояват максимално топлинната енергия и не позволяват изгорелите газове да замърсят въздуха. Иновативната технология, която е вложена в тях акцентира на това уредите да бъдат щадящи и ефективни т.е. да оптимизират процесите на изгаряне и да ограничат количеството изгорели газове, които се освобождават в атмосферата.

котел

Въведения сертификат за екодизайн от Европейският парламент на практика означава:

  • Изисква се от уредите да могат да бъдат рециклирани;
  • Да работят оптимално дълго във времето;
  • Да са икономични с минимум 20 % сравнени с уредите без такъв сертификат;
  • Да са екологични и опционално да сведат до минимум освобождаваните в атмосферата вредни вещества.

Стратегията показва, че основния смисъл на екодизайна, който се прилага при изработката на котли е в това да се осигури на домакинствата уред, кое е икономичен и екологичен. Само за справка ще ви запознаем с факта, че за да могат да продават такива котли за отопление на европейския пазар всеки производител подлежи на сертифициране т.е. подобрение на уредите.

Котлите на твърдо гориво – ползи

Като инструмент за управление влиянието върху околната среда екодизайна е заложен в производствените цикли на едни от най-утвърдените на пазара създатели на продукти на твърдо гориво. Разбираемо е, че котлите са предпочитани, тъй като действително с тях разполагате с възможността да отоплявате много по-голямо пространство. Много по-полезни и високоефективни са котлите, тъй като те наистина разполагат с някои елементи, за които клиентите споделят, че са максимално очаровани от работата им.

Ще ви срещнем с основните приоритети, тъй като действително с тях ще оптимизирате разходването на дърва и въглища, а освен това ще можете да се насладите на много повече стил и удобство през зимните месеци. Сред ключовите ползи на уредите са:

  • Ограничават разпространението на прах и мръсотия в останалите помещения на дома;
  • Работят на принципа на уредите с водна риза и са с възможност за осигуряване на топлина за площи до около 350 м2;
  • Ефективни са, тъй като са сертифицирани по екодизайн, което означава повече икономии и екологичен принцип на действие;
  • Удобни са за използване, тъй като са автоматизирани и могат да контролират процеса на изгаряне на горивото;
  • Предлагат се във варианти за допълнителна горелка на пелети, което да подобри още повече ефективността на отоплителния процес.

Много по-добри за централно отопление са котлите на дърва от камините и печките, тъй като са рентабилни и първоначалната инвестиция е изключително достъпна.