Безбожие или съвременен метод да погребваме телата на покойниците е кремирането?

Християнството напоследък промени теорията си по отношение на това, че телата трябва да бъдат погребвани в пръста. Разбира се, това е препоръчителен ритуал, който е предпоставка за възкресението на телата, но от гледна точка на това, че на практика гробищните паркове драстично увеличиха своята квадратура е сигнал за обществото да вземе други, по-приемливи мерки за да бъдат достойно погребвани телата на мъртвите. Приемането от църквата на кремацията доведе до наистина доста коментари в религиозните общности. Без съмнение се оказва, че не са малко културите, които напълно нормално и като естествен акт приемат кремация на покойник в сравнение с полагането на тялото в пръста. Учените алармират, че кремацията е един наистина щадящ природата начин за справянето с този екологичен проблем. Разлагането на тленните останки е продължителен период, който на практика може да доведе до отравяне на почвата, водата и въздуха. Това се оказва основателна причина да се погледне от гледна точка на това да носим отговорност и да вземем наистина правилно решение, когато сме изправени пред избор дали да изберем традиционно погребение за близките си или кремация.

Погребалните агенции у нас се стремят да се съобразят с желанието на близките на покойника и дават възможност за избор. Обикновено българина избира погребението да е традиционно, но не са малко и тези, които предпочитат кремацията като един по-евтин и достъпен вариант. Кремирането е предимство от гледна точка на хигиена и това, че урната с праха на близките ни можем да държим дори в дома си. По желание на покойника праха му може да бъде разпръсната в природата, на места които са му били любими приживе и е обичал да посещава. Мненията по отношение на кремацията на покойниците са противоречиви. Докато една религия ги приема като нормален и естествен начин телата да бъдат изгорени в специални кремакториуми, то други твърдо отричат този акт като го наричат варварски и безбожен.

Днес съвременното общество намира разумните действия за да се справи със създалата се екологична катастрофа като кремацията на покойниците е едно от тенденциите, които се налагат. Независимо от това, че говорим за смъртта, то и тук се наблюдават така наречените модни тенденции и спазване на определени ритуали по погребения. Кремацията е една от тях и осъзнали предимството ѝ дори католическата църква прие този вид погребения. Тук Ватикана обаче има една изключително важна препоръка за близките на починалите католици. особено важно е праха да бъде положен в гробище или на друго свещено място, което да донесе покой и отведе мъртвия при светлината.