търговска марка

ВАЖНО за услугата Наблюдение на търговска марка

Знаете ли какво представлява термина наблюдение на търговска марка? Когато имате регистрирана търговска марка то самото удостоверение, което притежавате е с определен срок на действие. Бъдете сигурни, че не са малко конкурентите ви, които следят изтичането на срок за да могат да се възползват от готова развита и наложена на пазара марка. В случай на забавяне от ваша страна да подновите регистрацията по съответния законов ред то е очевидно, че ще претърпите съответните загуби. Затова има една много ефективна възможност, която реално ви осигурява правна защита. Това е наблюдението на търговска марка. В днешната тема ще ви запознаем с ползите от това да изберете този тип услуга.

Какво представлява и кой може да ви предостави наблюдение на търговска марка?

Определено има причина да се възползвате от такъв тип ресурси, които могат да защитят правата ви на собственик на съответната търговска марка. Услугата, известна като наблюдение се предлага от консултантски фирми, които се занимават с регистриране на патенти, търговски марки, авторски права и други. Самото наблюдение е част от цялостна услуга, която можете да заявите като решение, благодарение на което си спестявате доста главоболия.

Важно за услугата е това, че:

  • Предлага се за срок от 12 месеца;
  • Гарантира се ефективна защита на търговския ви бранд;
  • Следят се ежемесечно базата данни на различни ведомства, до които има достъп консултантската фирма;
  • Извършва се наблюдение върху регистъра за това да се извършат съответните процедури в случай, че има подадено заявление за регистрация на марка, която е аналогична на вашата и други.

Това е изключително полезна процедура, която реално ви предпазва от възникване на различни препятствия, които могат да нарушат правото ни собственост или да са причина за образуване на иск за претърпени вреди. Самата услуга се предоставя на лица (физически или юридически), които вече имат такава регистрация и се нуждаят от адекватни действия, които да защитят правото ви върху марката.

Превенция

консултанти

Самото наблюдаване, което се извършва с помощта на специализиран софтуер се разглежда като превантивна мярка. Особеното тук е в това, че си струва да се вземат под внимание всички онези аспекти, които имат съществено действие върху защитата от неправомерни действия. Когато използвате такава услуга няма риск от това да забравите, че подлежите на пререгистрация и следва в определен срок да заплатите тарифите към съответните Патентни ведомства или други институции, свързани с осигуряването на регистриране на патенти, марки, интелектуална собственост и други.

Мярката е добре работеща и все повече предприемачи или собственици на такива търговски марки предпочитат да се възползват от нея. Тъй като както вече споделихме софтуера е платен то съответния ползващ услугата на консултантска фирма заплаща по тарифа. Разпознаваемостта на бранда ви и утвърждаването му в годините е плод на много усилия и труд. Затова не бива да оставяте на случайността факта, че някой друг може съвсем наготово и неправомерно да се възползва от предоставената му опция да се облагодетелствува от разработен продукт, наложен на пазара.

Как да се справите с нарушенията?

Има срокове, в които при установяване на нарушение можете да стопирате регистрирането на бранд от трето лице. Конкурентите ви не губят нито минута за да могат да извлекат дивиденти от вашето невнимание. Когато марката ви е спечелила клиентското доверие и се радва на престиж и утвърденост то не се колебайте да приложите услугата наблюдение, която ще гарантира:

  • Сигурност;
  • Защита от нарушения;
  • Прилагане на процедури при неправомерно действие;
  • Ежемесечно наблюдаване на движението в регистрите и други.

Този тип защита е безценна за всеки предприемач. Определено имате на разположение отличен арсенал от опции и решения, от които да се възползвате що се отнася именно до това да си осигурите повече сигурност срещу нежелани посегателства.