Решения за неизправни водомери

Не по-маловажен от електромера е водомера, който стои на входа и на вашата инсталация. В домакинствата, дискретно монтирани в обособени мини зони стоят очно – водомерите. Ролята и задачата, която имат е да отчитат какво количество вода сме използвали през предходните месеци като върху тази база данни инкасаторите начисляват съответната сума като дължима от нас сметка. Звучи елементарно и е така при условие, че водомера е изправен и коректно подава стойности към съответното дружество доставчик, на което сме абонати. Разбира се, че ролята на водомера е решаваща, а още по-важно е той да работи ефективно и безаварийно. Какво следва в случай, че забележим нередност, високи сметки, теч и други аварии, които пряко касаят правилното функциониране на водомера ни? Отговорите са тук на https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/, а сега накратко ще ви изложим стъпките, които като абонат е редно да предприемете.

Повреди, аварии и проблеми с водомера

Не сме застраховани като потребители от появата на битови аварии, включително и такива, които се отнасят до водомера. Определяща е необходимостта от това измервателния уред да работи прецизно и точно, защото от това зависи колко ще плащаме за вода. Едва ли си представяте, че е реално миналия месец да сте заплатили 10 кубика, а сега да имате начислени 30 кубика. Естествено, че това ни навежда на мисълта за нередност. Това, за което е следите като потребители е не само повишаването на сметките, а за всякакви проблеми, които могат да се окажат причина за неправилно работещ водомер.

Ето авариите, които налагат професионална намеса и дори подмяна на измервателното устройство:повреден водомер

 • Високи сметки за вода, които са необичайни за домакинството;
 • Нулеви показания на водомера т.е. не отчита;
 • Видими течове, които причиняват наводнение;
 • Остарялост на водомера т.е. периода му на експлоатация е повече от 15 години;
 • Физически повреди – ръжда, счупен корпус, повредена пломба и други.

Всичко това води до едно – наемане на екип като ВиК Хелп, който да реши кардинално проблема с авариралия водомер.

Какво следва…

Установяването на проблем е причината да се заемете с изпълнение на следващите важни стъпки, а те са именно онези, които са свързани с ремонта и смяната на стария или повреден водомер с нов. Ако се питате какво следва да направите като съвестен абонат ето и нещата, които зависят от вас:

 • Да информирате инкасатора си за възникналата авария;
 • Да наемете лицензиран екип, който да анализира ситуацията и да установи дали действително е необходимо да се приложат ремонтни и демонтажни мероприятия;
 • Да изберете нов водомер в случай, че стария е дефектен;
 • Да договорите час и ден за извършване на подмяната.

Реално до тук са вашите ангажименти, които имат отношение спрямо това да бъдат уведомени съответните органи, които имат отношение към възникналия казус. обикновено се издава предписание за подмяна поради дефект или остарялост, което дава карт бланш на екипа да проведе ремонтната услуга.

А ето ги и етапите, през които ще премине смяната на дефектиралия ви водомер с нов. Ще отворим една скоба и отново ще припомним, че наистина е важно да използвате лицензирани услуги, които ще гарантират законност на проведената ремонтна работа. И така ето какво следва:

 • Посещение от страна на екипа в дома ви в уговорен ден и час;
 • Спиране на водоподаването в жилището;
 • Отстраняване – демонтиране на неизправния водомер;
 • Почистване на щрангове и при необходимост смяна на фитинги и връзки;
 • Монтиране на нов водомер, утвърден от дружеството доставчик;
 • Узаконяване.

За да бъдат действията ефективни и съобразени с изискванията на дружеството доставчик е важно да бъдат взети под внимание редица детайли. Такива са издаването на протоколи, в които се описва причината за услугата както и данните на дефектиралия водомер, номер на уреда и номер на пломбата. Същия е реда и при новопоставения. В протокола се описва новата пломба и серийния номер на водомера, който ще бъде от тук нататък експлоатиран от домакинството.