нов водомер

Полезна информация за смяната на водомерите ще намерите на vikhelp.com

Водопроводните екипи, на които възлагаме своите битови неволи могат да бъдат от различен характер. Днес в ерата на технологиите е напълно естествено при нужда от даден ВиК ремонт или услуга да търсим решение във виртуалното пространство. Така имаме не само по-голяма свобода, но и имаме шанса да намерим допълнителна информация за това кои от фирмите във ВиК сектора, работещи в нашия град са доверени и можем да разчитаме на тяхната професионална работа. Има обаче една малко по-различна ВиК услуга, която можем да кажем, че изисква по-специални умения и опит. Става въпрос за подмяната на водомерите, които измерват разходеното ни количество битова топла и студена вода.  Особеното тук е в това, че всяко дружество доставчик няма капацитета да използва свои екипи, които да изпраща за подмяната на водомерите, а залага на външни фирми, които имат нужния лиценз за да извършват такива услуги. Но не само лиценза е определящ, а също така и самата техника и норми за извършване на подмяната на водомера. Повече информация можете да намерите на https://vikhelp.com/ – смяна на водомери където опитни експерти и професионалисти в областта на демонтажа на стари и монтажа на нови водомери ще предоставят пълна и коректна информация по този важен въпрос.

На първо място от ВиК Хелп изясняват стандартните ситуации, при които възниква необходимостта от смяна на измервателя на консумираната вода. Това са морално амортизиране и работа на уреда повече от десет години. Политиката на всяко едно ВиК дружество е да елиминира потенциалните проблеми с корозия при водомерите и спирането на отчитащата им дейност. И именно в това се състои момента, при който се налага тази периодична подмяна. При втория случай от vikhelp могат да извършат смяна на водомера при условие, че той отчита повече от реалната консумация на домакинството. Тук интерес има самото домакинство колкото се може по-бързо този проблем да бъде разрешен и сметките за вода да влязат в норма.Водомер

Информацията, която можете да получите от уеб страницата на професионалистите е свързана също така с етапите и основните стъпки, през които задължително водопроводчика следва да премине. Както вече стана ясно едно от изискванията е наетата фирма да има лиценз, което дава законова възможност да извършва ремонтни, демонтажни и монтажни работи, свързани с водомера и водопроводната инсталация. А самите етапи на смяна на водомера се описват във формуляри, които се наричат Приемо-Предавателни Протоколи. Действията, които се извършват по водомера се изписват старателно и се отбелязват абсолютно всички работи, които се правят по нега. Или когато се извършва демонтаж се описват точните показания на моментното състояние на водомера, както и номера на пломбата, която се сваля от него. Обект  на описа е също така и фактическата причина за извършването на смяната на водомера. Следва избор на нов водомер, като например в много градове като София вече започва масовата подмяна на водомери с аналогово отчитане с такива с дигитално и дистанционно подаване на данни. Така, че от фирмата, която ще извърши смяната ще ви дадат право да изберете според финансовите ви възможности какъв тип водомер бихте предпочели да бъде поставен.

Следва разбира се инсталирането или монтирането на новия водомер. Преди да се пломбира и влезе в експлоатация опитните и лицензиран екипи по ВиК услуги извършват тест на системата и се прави анализ на това дали водомера работи в норма. Едва тогава се поставя новата пломба, която също се описва в протокола, съставен от ВиК фирмата, извършваща работата по смяна на водомера. Такъв протокол се издава в три екземпляра като един остава задължително в домакинството като документ, който трябва да се пази и да се представи като доказателство при необходимост, ако евентуално има мониторингова проверка от страна на ВиК дружеството доставчик. Всичко това и повече подробности можете да намерите на сайта на ВиКХелп.