Безбожие или съвременен метод да погребваме телата на покойниците е кремирането?

Християнството напоследък промени теорията си по отношение на това, че телата трябва да бъдат погребвани в пръста. Разбира се, това е препоръчителен ритуал, който е…