жилищна застраховка

Защитете дома със застраховка от Булстрад

Напукани стени в следствие на земетресение, теч в банята от спукани тръби, изпочупени прозорци от силна буря и градушка – едва ли искаме това да ни си се случи. Но такива инциденти могат да ни връхлетят с пълна сила и се оказва, че последиците по отношение на разходите, които трябва да покрием въобще не са малко. Все по-често застрахователи алармират домакинствата да обърнат специално внимание на възможностите, които се предоставят за застраховане на дома. Предимствата на една такава полица се оказват наистина приоритет особено в случаите, които щетите не са по силите ни да ги заплатим. Не бива да подценяваме подобни ситуации, тъй като превенцията, която ни предоставя една застраховка на жилището не касае единствено проблеми, настъпили от климатични условия, но и редица други рискове, които също не са изключени, когато става въпрос за нашия дом и имуществото ни.Застраховка

Предложената от bulstrad застраховка за жилището е реална възможност да спим по-спокойно и дори да сме за по-дълъг период извън дома да сме сигурни, че дори да има възникнал инцидент то загубите и щетите по възстановяването ще бъдат поети от застрахователя. А застраховката на дома е инвестиция, която все повече българи осъзнават и не пропускат да направят, тъй като няма как да са сигурни, че инцидентите ще ги заобиколят. А Булстрад застраховка за жилището се предлагат не само за апартаменти в жилищни кооперации, а също така за къщи, други жилищни и прилежащи постройки, които са постоянно или временно обитавани. Дори са ползвате СОТ услуги като мярка срещу кражби то загубата на част от имуществото няма как да бъде покрита от фирмата по охрана. Ето защо за целта се нуждаете от подходящата застраховка.

Полиците на Булстрад застраховка за жилището включват разнообразни рискове, от които можете да избирате. Съобразно потенциалните опасности, които могат да ви се случат всеки стопанин има шанс така да селектира онези рискове, че наистина да си осигури максимална сигурност и спокойствие. А част от рисковете са свързани с климатичните промени като проливни дъждове, бури, градушки, удар от мълния и т.нат. Освен това опциите са и за покритие на рискове, които засягат главни системи като електричество и ВиК инсталация. Сами можете да си представите какви биха могли да бъдат последствията от спукана тръба или пък късо съединение.

Има и други специфични клаузи, които също могат да бъдат включени от  Булстрад по отношение на застраховката за жилището Ви. Такива са кражба, злополука на член от семейството, наеми за алтернативно настаняване и много други, като всеки от тях е съобразен с потенциалните последици от тяхното възникване.