Защо JavaScript е най-популярния пограмен език

Всеки програмист използва комбинация от програмни езици в зависимост от това какъв е замисълът и идеята на създаването на един продукт. Употребата им разбира се е въпрос на знания и умения, които са придобити в процеса на неговия професионален опит. Естествено е, че всеки е тръгнал от някаква база и надграждането им е въпрос на получаване на допълнителни знания и умения. С курс по JavaScript можете да поставите едно стабилно начало. Този програмен език е един от най-използваните и ако успеете да научите основите то действително ще можете да се справяте занапред с редица функции и задания. В този така важен за всеки програмист курс се набляга не само на теоретичния модел, о основно на практическите упражнения. Поставените задачи са казуси, които следва да разрешите и именно с познаването на програмния език JavaScript максимално улеснявате намирането на подходящото решение.

За да се възползвате от този курс обаче е нужно да имате някакви базови познания по програмиране. Тук не говорим за чисто познаване на терминологията, а за използване  на основни елементарни програмни инструменти. Има специални изисквания при записването на курс по JavaScript и именно познаването на друг основен език HTML е задължителен елемент. Няма как да учите джава скрипт при положение, че нямате основата за програмиране  като HTML. Всяка една уеб разработка следва да се познава детайлно JavaScript. Видни програмни специалисти у нас са направили класация на най-използваните езици, които се използват за програмиране. Оказва се, джава заема челни позиции и наистина е от особено значение да познавате в детайли езика за да можете да се развивате в уеб програмирането.

JavaScript се използва за разработването на всякакви сървърни приложения. Надеждността на езика го прави наистина приложим при големи проекти, които са свързани с определена индустрия и бизнес среда. За интерфейс на множество мобилни приложения отново основен програмен скриптов език е JavaScript.  Практиката показва обаче, че чист JavaScript програмист няма. Това се дължи на факта, че за да бъде достатъчно конкурентен един програмист трябва да разполага  с много повече умения. Започнете с курс по JavaScript и продължете с изграждането на вашите програмни умения. За да сте добри е желателно да имате основата и базата от знания по най-използваните скриптови езици. Бъдете гъвкави и се научете да лавирате в зависимост от нуждите на клиентите, които ви възлагат определен проект. Запознайте се с променливите, циклите, функциите, обектните модели и още много инструменти на JavaScript. Лектори с богат опит ще Ви помогнат да поставите началото в уменията ви да програмирате.